Prijzen, nu meer voordeel, het laag btw-tarief bij schilder- en isolatiewerk! PDF Afdrukken E-mail

Bij elke investering komt het uiteindelijk neer op de prijs, wat gaat mij dat kosten en wat krijg ik er voor terug? De kosten liggen voornamelijk in het uurtarief en het btw-tarief. De verlaging van het btw tarief van 19% naar 6% is een experiment van de overheid waar u goed gebruik van kunt maken. De Europese Unie heeft in december 2003 besloten om de proef te verlengen tot 2011. Tot 15 september 2009 gold voor schilder - en stukadoorswerk aan particuliere woningen van tenminste 15 jaar oud het lage btw-tarief van 6%. Dit verlaagde btw-tarief is met ingang van die datum verder uitgebreid. Het is nu van toepassing op het schilder- en stukadoorswerk aan woningen ouder dan 2 jaar.

Het verlaagde btw-tarief geldt voor het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 2 jaar die door particulieren worden bewoond. Bepaalde voorbereiding - en voorbehandelingwerkzaamheden die een schilder of een stukadoor moet verrichten voordat wordt overgegaan tot het eigenlijke schilder - of stukadoorswerk vallen ook onder het verlaagde btw-tarief. Het verlaagde tarief is echter niet van toepassing als de werkzaamheden te ver afstaan van het eigenlijke schilder- of stukadoorswerk. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aanbrengen van tegels of het plaatsen van een nieuwe wand alvorens met de schilder- of stukadoorswerkzaamheden begonnen kan worden.

Het lage btw-tarief van 6% geldt behalve voor schilder - en stukadoorswerk ook voor isolatie maatregelen aan een woning.
In opdracht van VROM is er een subsidiewijzer ontwikkeld, deze wijzer geeft een goed overzicht van alle isolatiesubsidies in Nederland. Zowel landelijke als gemeentelijke subsidies staan per provincie eenvoudig weergegeven.
Het complete overzicht vindt u op www.energiesubsidiewijzer.nl


Wist U trouwens dat:
     
* 40% van het totale energieverbruik in Europa komt voor rekening van 160 miljoen gebouwen
* 2/3de van het energieverbruik in gebouwen wordt gebruikt voor verwarming en koeling

* 3,3 miljoen vaten olie in Europa elke dag kunnen worden bespaard als de gebouwen energiezuiniger gemaakt worden

en dat we met het huidige gebruiksritme nog:

* twee eeuwen verder kunnen met steenkool
* de gasvoorraad nog maar 63 jaar strekt
* de voorraad aardolie zelfs nog maar 50 jaar strekt.

5  december 2009 Den Haag
Minister Jacqueline Kramer (Milieu) sluit meer verplichte maatregelen niet uit die er toe moeten leiden dat huizen beter moeten worden geisoleerd. "We hebben twee jaar lang geprobeerd mensen te verleiden. Dat heeft onvoldoende gewerkt. Nu zijn extra maatregelen nodig", zei de bewindsvrouw gisteren na de wekelijkse ministerraad. Zij wil volgend voorjaar een pakket maatregelen afspreken met bijvoorbeeld energiebedrijven. Volgens Cramer leiden meerdere wegen naar Rome, maar kunnen er ook verplichte maatregelen aan te pas komen. De Pvda-minister beklemtoonde dat het isoleren van woningen geld oplevert. De meerderheid in de Tweede Kamer steunt een voorstel van Pvda-er Diederik Samson om huiseigenaren en bedrijven te verplichten hun energieverspillende panden te isoleren. Voor de minst zuinige panden met energie label G moet de verplichting aangaan in 2015, in 2020 voor gebouwen met een F-label. Samson wil particulieren verbieden een huis met F-label te verkopen en bedrijven dwingen via vergunningverlening. Er zijn zo'n 200.000 woningen met een G-label.

Schilder- en isolatiewerken van der Kooi berekent het pakket met de juiste R-waarde, (het isolerend vermogen), voor uw object.