Werkterreinen PDF Afdrukken E-mail

U wilt uw huis schilderen? Een technische installatie isoleren? Niet bepaald een gemakkelijke klus. Er gaat veel tijd zitten in de voorbereiding en de uitvoering. Hoe gaat u het aanpakken? Wat komt u allemaal tegen en welke verfsystemen of isolatieproducten gaat u gebruiken en wanneer doe ik dat allemaal?
Het schilderen van een woning is zeker niet eenvoudig, het isoleren van een technische installatie nog minder. Logisch dat steeds meer mensen gebruik gaan maken van professionele vakmensen! Schilder- en isolatiewerken van der Kooi is voor u het goede adres. Ik draag zorg voor al uw schilder- en isolatiewerken, zowel binnen als buiten. Ik schilder en isoleer gebouwen, installatie's  en woningen in de nieuw- en verbouw, utiliteitsbouw, renovatie, scheepsbouw, chemie, petrochemie, industrie en off-shore industrie voor overheden,  aannemers, onderaannemers, bemiddelingsbureaus en particulieren.
Het vereist een speciale techniek en inzicht en kan alleen door vakmensen worden uitgevoerd die zijn geschoold in de uitvoering en veiligheidsvoorschriften, welke gelden op diverse locatie's.